Bilder från Uppsala
Bilder Barcelona 2015
J P Johansson dagen
Bilder från årsmötet 2015
Årsmöte 2015 JIF
Årsmöte 2015
Leverantörs historik
Bilder Normandie 2014
Års möte 2014
Bilder från Baltikum resan
Bilder från årsmöte 2013
Resa till Baltikum augusti 2013
Årsmötet 2013
Årsmöte 2013
Öppet tider på Skansen 2013
Vinnarbild tagen i Järnhandeln på Skansen.
Öppettider i Järnhandeln på Skansen
Bilder från Järnhandlarträffen 2012
Bilder från J P Johansson dagen 2012
Järnhandlarträff den 25 augusti 2012
Ny medlem/ J P Johansson Sällskapet
Bilder från Tysklandsresan
Bilder från Årsmötet 2012
Årsmötet 2012
Årsmötet 20 - 21 april 2012
Årsmötet 2012
Opening hours for the Hardware store at Skansen
Öppettider för Järnhandeln på Skansen
Pärlor i norra Tyskland
Höstmöte i Hallberg och Skyllberg 2011
Höstmöte i Hallsberg 2011
Järnhandelns dag 2011
Järnhandelns dag 2011
ÅRSMÖTE 2011
Järnhandelns dag 2010
Bilder från Årsmötet 2010